Medlemskap

Som fullvärdig medlem i Örnsköldsviks motorflygklubb med aktuellt flygcertifikat har du möjlighet att hyra klubbens tvåsitsiga flygplan, ett Diamond DA20-A1.

Om du är intresserad av att lära dig att flyga så finns det möjligheter till utbildning hos oss och som studentmedlem kan klubbens flygplan hyras för utbildning. Läs mer om våra utbildningar på utbildningssidan.

Klubben erbjuder förutom ordinarie medlemsskap även gästmedlemsskap för piloter som är ordinarie medlem i annan klubb, vilket ger möjlighet att hyra klubbens flygplan.

Kontakta oss om du är intresserad av medlemsskap eller om du har några andra funderingar!